Bedrijfscharter

Voor Proactify® is er een onlosmakelijk verband tussen bedrijfssucces, verantwoordelijkheid en welbevinden voor haar medewerkers, zakelijke partners, samenleving en omgeving. Integriteit, eerlijkheid en respect voor de wet vormen het fundament voor ons succes als bedrijf.

Proactify® streeft ernaar om verantwoord en op een ethische manier zaken te doen met klanten, leveranciers, overheden en werknemers. Enkel op deze manier kan er een duurzame relatie tot stand komen. Dit bedrijfscharter is dan ook bedoeld voor iedereen die een relatie met Proactify wil aangaan. Het is een morele code, en vormt een handleiding op vlak van ethiek en attitude. Het expliciteert sterk wat wij zelf belangrijk vind, en waar Proactify ook voor wilt staan. Het geeft de waarden weer die wij eisen van iedereen die tot de “Proactify community” wil (blijven) behoren. Het is tevens bedoeld ter bescherming van iedereen die een relatie met Proactify aangaat.

Als zaakvoerder van Proactify wil  ik me volledig inzetten om de meest hoogstaande ethische normen in ons zakelijk handelen met al onze belanghebbenden te waarborgen. Daarom richt ik me graag tot u om deze gedragscode grondig door te lezen. De waarden die Proactify® uitdraagt kunnen alleen doorgang vinden als ieder van ons deze principes volgt.

Proactify® verwacht dat alle zakenpartners aan dit bedrijfscharter voldoen en behoudt zich het recht voor om de zakelijke relatie te beëindigen in geval van ernstige of herhaalde inbreuken op de ethische regels vermeld in dit charter.

Ik dank alvast alle relaties van Proactify om zich te houden aan ons bedrijfscharter, en op te treden voor de waarden waarvoor we staan.

Lieze Geebelen 
Zaakvoerder

Proactiviteit

 • Ook zonder dat ons iets gevraagd wordt, nemen we initiatief om te helpen waar we kunnen en om een nuttige bijdrage te leveren.

Respect

 • We respecteren elkaars mening en zijn hoffelijk voor elkaar.
 • We nemen elkaar zoals we zijn en behandelen elkaar zoals we zelf behandeld willen worden.
 • We geven nooit kritiek in groep, complimenten altijd.

Collegialiteit

 • Indien nodig, schieten we elkaar met een glimlach ter hulp.
 • We spreken nooit slecht over elkaar, en al het goede dat we van elkaar weten hangen we aan de grote klok.
 • We tonen uitbundig onze waardering voor elkaar. We zijn kwistig met lovende woorden en doen niet mee aan vleierij.

Loyaliteit

 • We zijn eerlijk, betrouwbaar en oprecht met elkaar.
 • We houden ons aan een gegeven woord.
 • We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.
 • We staan achter beslissingen die door het team genomen worden en zijn hier positief over.

Openheid

 • Omdat we goede bedoelingen hebben met elkaar, is het goed om elkaar opbouwende feedback te geven.
 • We durven eerlijk onze mening zeggen en nemen de feedback van een ander niet op als een persoonlijke aanval.
 • We houden er geen verbogen agenda’s op na.

Discretie

 • Onze klanten verdienen privacy en discretie.
 • We zwijgen naar anderen over wat we met onze klanten bespreken.

Maturiteit

 • We streven een thuissituatie na die ons gelukkig maakt en die ons ruimte biedt voor professionele ontwikkeling.

Zelfontplooiing

 • We blijven altijd nieuwsgierig en blijven aan onszelf werken.
 • We zijn niet bang om een fout te maken, en al helemaal niet om ze toe te geven.

Flexibiliteit

 • Als we eens een tandje moeten bijsteken, doen we dat graag.
 • Als we eens een gunst nodig hebben, krijgen we die dan ook.

Duurzaamheid

 • Verspilling is uit den boze.
 • We hebben maar één wereld, we gaan er goed voor zorgen.