Proactiviteit als toekomstcreator

Proactiviteit heeft de dag van vandaag zoveel meer te bieden en heeft niet enkel betrekking op “vooruitdenken”. Een proactief beleid is een nieuwe bedrijfscultuur die positieve ondernemingslust herleidt tot succesformules in uw markt.

Proactiviteit als toekomstcreator

“Proactify, creating new opportunities” is onze tagline. We krijgen vaak de vraag wat we dan precies doen. “Wel, wij creëren proactief nieuwe verkoopkansen”, antwoorden we. Stilte. Blijkbaar is de term “proactief” nog niet ingeburgerd in onze cultuur.

Protagonisten en antagonisten van het bedrijfstheater

Om te analyseren wat “proactief” nu juist betekent, draaien we de tijd terug tot in 1515 waar Karel V heerste over het Heilig Rooms Rijk en de Habsburgers aanspoorde tot … Nee hoor, zo ver gaan we niet terug. Proactiviteit is best een modern begrip dat zich de laatste jaren steeds meer ontwikkeld heeft in een bedrijfscontext. Door Van Dale wordt “proactief” beschreven als een situatie “waarbij je niet afwacht, maar vooruitdenkt”. Klopt inderdaad. Maar is dat nu hetgeen wat wij doen? Zeker, maar meer dan dat. Proactiviteit heeft de dag van vandaag zoveel meer te bieden en heeft niet enkel betrekking op “vooruitdenken”. Proactiviteit is de bedrijfscultuur van innovatieve spelers die steeds meer controle willen over hun toekomst. Meer nog, ze willen die toekomst mee vorm geven.

“U vraagt, wij draaien”

Veel managers voelen zich comfortabel met een louter reactieve houding en wachten graag op aanvragen en toezeggingen op offertes. Maar we merken dat deze bedrijven eigenlijk weinig controle hebben over hun pipeline en bijgevolg over de groei van hun bedrijf, aangezien ze niet kunnen voorspellen wanneer hun klanten hun volgende aanvraag zullen doen. Dit resulteert vaak in weinig gemoedsrust voor de zaakvoerder of sales manager. Als gevolg hiervan opteert men vaak voor het “klant-vraagt-wij-draaien” principe, want ze kunnen immers alle omzet gebruiken. Dit brengt met zich mee dat ondernemingen geneigd zullen zijn om te plooien voor specifieke behoeften en hun output zullen kneden volgens de wil van elke klant. Bedrijven met een reactieve houding fungeren als een antwoord op prikkels uit de markt en zijn gedwongen hun business dagelijks opnieuw uit te vinden. Het kan zelfs zo ver gaan dat ondernemingen geen controle meer hebben over de richting van hun groeiproces en activiteiten uitvoeren die niet meer stroken met het DNA van het bedrijf.

Proactiviteit én reactiviteit, voor én na.

Het antwoord op deze uitdaging is niet om minder reactief te zijn, maar wel om er een proactieve component aan toe te voegen, waarbij men zelf de markt doorgrondt en de eerst stap zet richting doelgroep. Aan de hand van een grondige analyse ontdekken we zelf waar het meest potentieel schuilt en nemen we zelf contact op met de klant om te kijken in welke mate bepaalde producten of diensten interessant kunnen zijn. Terwijl louter reactieve bedrijven volkomen afhankelijk zijn van de marktvraag, hebben bedrijven met een proactieve component veel meer controle over de aard, de grootorde en de timing van hun pipeline, omdat ze veel vroeger in het proces treden. En een dergelijke analyse gaat niet alleen over prospectie, maar ook over een proactieve feedback van bestaand cliënteel, over gebruiksanalyses, en over tevredenheidsonderzoeken. Op basis van de grondige feedback van bestaande gebruikers worden vaak de mooiste, en meest onmisbare innovaties gecreëerd, die de ontwikkelaars ervan een voorsprong van meerdere jaren geeft op de concurrentie.

Proactiviteit gaat dus over het creëren van toekomst in plaats van het ondergaan ervan.

Meer artikels