Carl Jung
De verschillende communicatiestijlen volgens het model van Carl Jung

Carl Jung

Carl Gustav Jung (1875-1961) was een Zwitserse psychiater en psycholoog die de fundamenten van de analytische psychologie heeft gelegd. Hij was een leerling van Sigmund Freud en heeft de studies van Freud verfijnd door zijn meer wetenschappelijke aanpak. Alle grote persoonlijkheidstesten draaien achterliggend op het model van Carl Jung.

Jung werkte vier verschillende basistypes van de menselijke persoonlijkheid uit. Hij stelde deze op door verschillende contrasterende functies te gebruiken. Deze functies waren het denken tegenover het voelen, de waarneming tegenover de intuïtie en de richting van de psyche (binnen/introvert of buiten/extravert). Dit werd de basis van de vier communicatiestijlen.

Jung heeft dit model niet ontworpen om mensen in vakjes in te delen. Vaak hebben mensen een primaire, secundaire en zelfs tertiaire stijl. Het model dient eerder om jezelf en anderen beter te kunnen begrijpen. Het geeft inzicht in je eigen voorkeursstijl. Bijkomend geeft het model weer hoe u het snelst tot een communicatieve klik (in vaktermen "rapport" genaamd) kan komen met iemand anders, die een andere voorkeursstijl heeft. Hoe groter uw aanpassingsvermogen, hoe sneller u een communicatieve klik met uw gesprekspartner kan realiseren. 

Opinie-expressie

De x-as in het model van Carl Jung toont de mate waarin men graag opinie uit. Mensen die zich aan de rechterhelft van deze as bevinden, hebben vaak een duidelijke mening en kunnen deze overtuigend brengen. Wanneer uw gesprekspartner tot dit type behoort, zal hij/zij het appreciëren als uzelf ook uw mening uit. Personen in deze categorie halen meestal voldoening uit het krijgen van sociale erkenning.

Aan de andere kant vinden we de responsieve types. Deze gedragstypes zijn erg dienstverlenend ingesteld en nemen daardoor liever een afwachtende houding aan. Bij dit type is het belangrijk dat u de uiting van uw mening onder controle houdt. Deze personen hebben namelijk wat meer tijd nodig om tot een besluit te komen en zullen afstandelijk worden wanneer ze zich onder druk voelen. Voor hen is het belangrijk om een vertrouwensband te creëren. Deze responsieve types zijn vaak “farmers” en houden van sociale harmonie.

Emotie-expressie

De y-as toont de mate van emotie-expressie. Hoe hoger op de y-as, hoe liever deze persoon zijn/haar emotie uitdrukt, zowel verbaal als non-verbaal. Personen die tot deze categorie behoren, hebben meer behoefte aan een luisterend oor. Wanneer uw gesprekspartner veel emotie uitdrukt, is het daarom aangeraden om deze persoon tijd te geven om zijn/haar verhaal te vertellen. Bij deze types is een empathische aanpak wenselijk. 

Anderzijds kan u te maken hebben met personen die net niet graag hun emoties uiten. Deze types hebben een eerder technische ingesteldheid en horen graag de feiten zoals ze zijn. Wanneer uw gesprekspartner tot deze categorie behoort, gaat u best snel over tot meetbare zaken en cijfers.