Treacy & Wiersema
Sector- en bedrijfsstrategie volgens het model van Treacy & Wiersema

Treacy & Wiersema

Michael Treacy is een Amerikaanse ondernemer, auteur en bedrijfsstrateeg. Hij staat bekend om zijn theorieën over waardestrategie en groeidisciplines; theorieën die door de grootste bedrijven wereldwijd worden toegepast. 

Fred Wiersema is een Nederlandse ondernemer, auteur en adviseur. Zijn focus ligt op klantenrelatiebeheer en bedrijfsstrategieën. 

Het model van Treacy & Wiersema is een welgekende denkwijze waarop menig bedrijfsstrategie is uitgewerkt. Het toont 3 strategische keuzes die een bedrijf kan maken: beste prijs (“cost leadership” of "operational excellence"), beste product (“product leaderschip") of beste service (“customer intimacy”). 

Een gangbare mening is dat een bedrijf steeds 2 van de 3 mogelijkheden kan bieden, maar nooit alle 3. Wanneer een bedrijf dat toch probeert te doen, wordt het moeilijk om “het beste van” te kunnen bieden en doen ze een beetje van alles. Dergelijke bedrijven bevinden zich dan binnen de kleine cirkel; ze kunnen overleven, maar verliezen hun identiteit. 

De meeste Belgische bedrijven hanteren een combinatie van 2 opties; ze verbinden vaak klantenservice met productkwaliteit. In een wereld waar constant naar perfectie wordt gestreefd, zullen deze bedrijven de druk voelen om toch een manier te vinden om de derde optie ook te kunnen bieden. Wanneer ze dit doen, belanden ze in de eerder besproken categorie van bedrijven die net kunnen overleven.

Innovatieve bedrijven die klantenbehoeftes jaren op voorhand kunnen voorspellen, kunnen daardoor de grote concurrentie lange tijd vóór blijven. Deze bedrijven hebben hiermee een manier om toch alle opties (beste prijs, beste product en beste service) aan te bieden. Ze overleven niet enkel, maar bevinden zich binnen de grote cirkel; zij hebben succes. Voorlopig toch, totdat de concurrentie bijgebeend is. 

Bedrijven die er bovendien in slagen een bijkomende dimensie aan dit driehoekig model toe te voegen, voeren wat heet een "blue ocean strategy", en hebben het speelveld soms voor jaren voor zichzelf alleen.