Aanpak
Het klopt dat de wereld wisselvallig is en dat het een illusie is om te denken dat u daar geen last van zal ondervinden. Conjuncturen schommelen, (corona)crisissen breken uit, aankoopgedrag wijzigt en markten veranderen. Maar we geloven wel dat het zinvol is om te controleren wat u kan.

Bewaren wat goed is, verbeteren waar mogelijk

Vaak hebben bedrijven al een verdienstelijke commerciële werking opgebouwd die niet overboord gegooid mag worden. Echter verdient ze vaak wel een optimalisering. Daarom starten we steeds met 4 workshops, waarbij we samen met u en uw sleutelmedewerkers in kaart brengen welke oorzakelijke factoren tot het huidige succes hebben geleid. Het is belangrijk dat wat jullie goed hebben gedaan, bewaard wordt en dat we hier de rode draad in ontdekken. De ervaring van alle deelnemers wordt uitgewisseld en samengebracht in één centrale logica. De optimalisaties die wij zelf aanbrengen zijn gebaseerd op een brede ervaring in diverse sectoren en met uiteenlopende commerciële werkingen.

Zodra we hebben bepaald welke optimalisaties de huidige werking nog verder kunnen verbeteren, gaan we aan de slag om samen met u hier een proactieve werking naast te bouwen. Alle randvoorwaarden die noodzakelijk zijn om van uw proactieve groei een succes te maken worden mee opgenomen. Dat kan gaan over prijszetting en alternatieve samenwerkingsmodellen met klanten of partners, maar ook over social media en andere communicatiekanalen. Het spreekt voor zich dat het volledige plaatje moet kloppen en dat het geen goed idee is om te proberen groeien met iets dat niet goed werkt. Dat zou de druk op de zwaktes alleen maar vergroten.

Op basis van de resultaten van de workshops, maken we samen met u een selectie van onze verdere dienstverleningen om elk aspect van het plan op het gepaste moment uit te voeren. Hierdoor kunnen we verzekeren dat dit plan erg nauwkeurig is samengesteld op maat van uw onderneming, en dat het plan ook gedragen wordt door uw sleutelmedewerkers. Onze trajecten hebben gemiddeld een doorlooptijd van 18 maanden, waarbij snelle opportuniteiten perfect parallel lopen met toekomstige pipeline.

1

Workshops

2

Plan van aanpak (groeiplan)

3

Gefaseerde uitvoering met rapportage

4

Evaluatie

5

Lange termijn samenwerking

Wat mag u verwachten?

U mag snelle en concrete resultaten verwachten die u vlug een goed beeld geven van het potentieel in uw plan, maar de grootste toegevoegde waarde ligt in de integratie van onze diensten met uw huidige werking en de lange termijn visie die we hierin samen beogen.

Het Proactiviteitsmodel van Geebelen & De Moortel ®

Veel ondernemingen participeren slechts in een beperkt deel van het werkelijk traject dat hun klanten beleven. Daarom gaan wij in elke fase van het traject van uw cliënteel proactiviteit toevoegen waar ze te kort komt. Onze diensten laten u vroeger inspelen op opportuniteiten, maar ook verder in het proces biedt een proactieve klantbenadering meer controle over uw toegevoegde waarde en biedt het extra inzicht in uw markt.


Wilt u meer informatie hierover?